Tăng mạnh tuyển dụng việc làm tại TP.HCM năm 2018

Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là một thị trường lao động tiềm năng trong năm 2018, khi nhu cầu nhân lực lao động đã tăng nhanh, cần nhiều hơn lượng lao động có trong năm 2017. Đây sẽ là cơ hội tìm kiếm việc làm cho những sinh viên sau tốt nghiệp, […]

Read More