Long An hướng tới xuất khẩu thanh long

Tỉnh Long An, mỗi năm sản xuất khoảng 215.000 tấn thanh long, nhằm tăng xuất khẩu trái cây bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến để phát triển 2.000 ha đất trồng mới ở huyện Châu Thành. Kế hoạch này sẽ được hoàn thành vào năm 2020, sẽ mở rộng diện tích trồng thanh […]

Read More